Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Sponsring

Skoogs är måna om den bygd där vi verkar, och vill genom sponsring visa vårt samhällsengagemang och skapa goda relationer med kunder och allmänhet.

Skoogs Handels AB, som idag förfogar över fem varumärken med huvudinriktning bränslen/energi, fastigheter och hotell, får årligen många bra förslag på var vi kan engagera oss. Dessvärre är både vår tid och sponsringsbudget begränsad, vilket tvingar oss att göra ett urval.

Utöver vår önskan om att dra vårt strå till stacken, är vårt syfte att stärka varumärket som en del i den övriga långsiktiga marknadsföringen. Vi ser sponsring som ett affärsmässigt samarbete som gagnar båda parter. Vi går igenom de inkomna sponsringsansökningarna två gånger per år; februari och oktober. Tänk därför på att vara ute i god tid med er ansökan.

Skoogs vill:

  • Prioritera projekt/verksamheter som kännetecknas av lokal förankring och framåtanda.
  • Prioritera projekt/verksamheter för barn och unga.
  • Sponsra projekt/verksamheter/evenemang med ömsesidig affärsnytta.
  • Sponsra projekt/verksamheter/evenemang som rimmar med Skoogs värderingar.

 

Skoogs vill inte:

  • Sponsra politiska eller religiösa organisationer/samfund eller företeelser som kan antas ha en religiös eller politisk ståndpunkt.
  • Sponsra kontroversiella projekt som kan upplevas stötande för människor.
  • Sponsra projekt och verksamheter som är uppenbart skadliga för miljön eller strider mot
  • Skoogs grundläggande värderingar, etik och moral.
  • Sponsra projekt och verksamheter där Skoogs inte kan se en ömsesidig affärsnytta.

Ansökan om sponsring

Detta fält är obligatoriskt

Detta fält är obligatoriskt

Detta fält är obligatoriskt

Detta fält är obligatoriskt

Detta fält är obligatoriskt

Detta fält är obligatoriskt

Detta fält är obligatoriskt

Detta fält är obligatoriskt

Detta fält är obligatoriskt

Detta fält är obligatoriskt

Då dina uppgifter skickas via en säker anslutning kan det ibland ta tid för formuläret att skickas iväg.