Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Integritetspolicy

Skoogs Handels AB – Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter 

Personuppgiftsansvarig är Skoogs Handels AB (Org.nr: 556635–8353). Vi förbinder oss att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer.  Med personuppgifter avses uppgifter som kan hänföras till dig som fysisk person.

Information vi samlar in och sparar om dig 

När du söker sponsring för verksamhet och/eller kommande satsningar registrerar vi de kontaktuppgifter som du själv har lämnat.

  • Namn
  • Telefonnummer
  • E-mail

Vi stödjer vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter på ett berättigat intresse.

Dina personuppgifter kommer att hanteras av personuppgiftsbiträden i syfte att kunna fullfölja vårt åtagande gentemot dig som sökande. Exempelvis för service och underhåll i vår IT-miljö. Vi gör detta med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vi kommer aldrig att sälja dina uppgifter till tredje part, dock kan det förekomma att Skoogs Handels dotterbolag inom koncernen står för sponsringen. Uppgifterna sparas dock inte längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Var och hur länge sparar ni mina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter på servrar inom EU/EES med majoriteten i Sverige.  Vi kan komma att överföra personuppgifter till ett land utanför EU/EES om det krävs för att anlita tredje part, men vi kommer i sådant fall säkerställa att överföringen är laglig och säker genom att vidta andra åtgärder. Uppgifterna sparas bara så länge som det är nödvändigt för oss att utföra våra åtaganden eller så länge det krävs enligt bokföringslagen.

Dina rättigheter

Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål och du har rätt att kontrollera att så sker.

  • Rätt till rättelse,du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
  • Rätt att få tillbaka data,du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig i våra system.
  • Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för.

Mer information om dina rättigheter som registrerad finns på datainspektionens hemsida: datainspektionen.se

Cookies

Skoogs Handels AB använder cookies på sina digitala tjänster. Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. Information om hur vi använder cookies, vad de används till och hur du kan undvika dem framgår av Skoogs Handels vid var tid gällande Cookie Policy. Den hittar du på vår hemsida.

Överlåtelse

Om vi säljer, omorganiserar eller på annat sätt överlåter hela eller delar av vår verksamhet kan dina personuppgifter komma att överlåtas samtidigt.

Kontakt & Personuppgiftsansvarig

Om du vill får information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Skoogs Handels AB kan du begära ett skriftligt registerutdrag på nedanstående adress. Det är också till den adressen som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift.

Skoogs Handels AB
Box 717
941 28 Piteå

Ändringar i denna integritetspolicy meddelas genom att de nya villkoren publiceras på Skoogs Handels AB:s webbplats och vi rekommenderar därför att du regelbundet tar del av dessa.

Har du synpunkter på vår hantering av dina personuppgifter?

Kontakta gärna vår dataskyddsansvariga:

Ewa Sandström på telefon 0911-745 00 eller mail GDPR@skoogs.se

Du har också rätt att lämna klagomål till Datainspektionen om du anser att vi hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

 

Policy antagen: 2018-05-08