Hållbarhetsrapport Skoogs Bränsle Bokslutsåret 2021


Hållbarhetsrapport Skoogs Bränsle Bokslutsåret 2021

Vår definition av hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser nutidens behov utan att äventyra kommande generationers förmåga att tillgodose sina egna behov.

Vårt företag inkluderar sociala, miljömässiga och etiska aspekter inom definitionen av hållbarhet. Detta innebär respekt för och skydd av miljön, mänskliga rättigheter, anställdas rättigheter och en god affärsetik.

Hållbarhet är viktigt för företaget. Vår roll med att driva ett hållbart företag är att skapa positiv påverkan genom vår verksamhet, vara ett hållbart val för kunder och att inspirera andra och varandra att göra hållbara val. Vi ska i varje beslut och i all vår verksamhet sträva efter att uppfylla våra hållbarhetsaspekter. Genom att bedriva hållbar verksamhet stärker vi även vårt varumärke.

Läs vår hållbarhetsrapport för bokslutsåret 2021 här.

Skoogs Handels använder sig av cookies för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen och statistik. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer på skoogs.se/cookiepolicy