Hållbarhetsrapport Skoogs Bränsle – 2022


Hållbarhetsrapport Skoogs Bränsle – 2022

Skoogs Bränsle – Vi finns där du finns
Skoogs Bränsle AB säljer i huvudsak energiprodukter där drivmedel dominerar verksamheten. Förutom detta finns det betydande försäljning av smörjmedel, gas och gasol och därtill relevanta produkter. Verksamheten är i huvudsak förlagd till Norrbotten där vi verkar för en levande landsbygd. Denna hållbarhetsrapport utgör en del i förvaltningsberättelsen i bolagets årsredovisning.

I rapporten kan du bland annat läsa om vår affärsmodell, våra policys, vår vision och vårt miljöarbete. Hållbarhetsrapporten finns som pdf och den kan du läsa här -> Hållbarhetsrapport

Skoogs Handels använder sig av cookies för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen och statistik. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer på skoogs.se/cookiepolicy