Nytt drivmedel – ECOPAR


Nytt drivmedel – ECOPAR

EcoPar är ett ultrarent drivmedel för vanliga dieselmotorer, utvecklat och patenterat av EcoPar AB (pat. nr. 522 918). Jämfört med dieselolja går utsläppen av många cancerogena ämnen ner med upp till 90%. Halterna av kvävedioxid i omgivningen går ner med upp till 50%.

Mängden sot minskar, och totala giftigheten på avgaserna minskar kraftigt. Nettoutsläppen av koldioxid går ner med 30-50% inräknat hela livscykeln enligt ISO14040. EcoPar är lagringsstabilt i mer än 10 år, vilket gör att bränslet håller samma höga kvalitet år efter år.

Användare som tidigare fått hälsobesvär av dieselavgaser upplever att dessa hälsobesvär minskar kraftigt eller försvinner helt med EcoPar®. Vanliga hälsobesvär från dieselavgaser är huvudvärk, illamående och irritation av ögon, näsa och hals.
EcoPar® är lämpligt i alla tillämpningar där arbete eller vistelse i avgaser inte kan undvikas, till exempel byggnads- och rivningsarbete, park- och gatuarbete, vid bygge av vägar, broar och tunnlar, i lager, sophämtning, etc.

EcoPar® är inte klassat som farligt gods enligt de internationella ADR/RID-bestämmelserna, på grund av de låga riskerna för miljö och hälsa (utom i Sverige). Då EcoPar® inte är giftigt för några vattenlevandeorganismer, så är det särskilt lämpligt vid
arbete i närheten av vattenskyddsområden, naturreservat, skyddsvärda biotoper, och andra känsliga naturmiljöer.

Skoogs Handels använder sig av cookies för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen och statistik. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer på skoogs.se/cookiepolicy