​Skoogs Bränsle vinner avtal med LKAB


​Skoogs Bränsle vinner avtal med LKAB

Avtalet omfattar leveranser av hydraulolja till LKABs underjordsgruva i Kiruna och sträcker sig i två år med option att förlänga ytterligare ett år. Produkterna tillverkas av Fuchs Lubricants och levereras i huvudsak med tankbil till Kiruna.

– LKAB ställer höga krav på sina leverantörer och vi känner oss mycket stolta över att valet föll på oss. Vi kommer att göra allt vi kan för att LKAB ska känna att de har gjort ett bra val, säger Thomas Andersson försäljningschef Skoogs Bränsle.

Skoogs Bränsle AB är en del av Skoogs Koncernen. Vi är ett familjeägt energiföretag som arbetar med distribution och försäljning av bränsleprodukter i Norrbotten. Förutom ett flertal butiker finns, försäljningskontor och över 100 tankstationer.